Het uitgangspunt van de IQRA-school is het geloof in elk kind. Wij gaan ervan uit dat een kind vooruit wil, dat het stappen zet en ook vooruit gaat.

Het IQRA-project ziet leren als een proces, en kinderen als lerende mensen in beweging. Die beweging mag bestaan uit stappen of slenteren, lopen, springen of vallen, want kinderen zijn in hun leren niet alleen. Ze zetten stappen, maken soms fouten en leren nog veel meer bij.

We leggen hier de basis van het levenslang leren.

Elk individueel kind krijgt groeikansen aangeboden. Deze vertrekken vanuit eigen mogelijkheden en behoeften. In de IQRA school stippelen we  voor ieder kind een persoonlijk leertraject uit en zoeken we samen op elke vraag/behoefte een gepast antwoord. Mediatie is hier het sleutelwoord. De leerlingen worden gestimuleerd om onder begeleiding, zelf op zoek te gaan naar het antwoord op hun vraag.

Wij vertrekken vanuit een actieve pluralistische kijk waarbinnen de thuiscultuur het uitgangspunt vormt van ons pedagogisch project. Ieder kind brengt immers bij het binnenkomen in de school zijn thuiscultuur met zich mee. De thuiscultuur wordt gevat in termen van kansen en culturele verrijking.

De IQRA-school kiest ervoor om de pedagogische vraag van de kinderen centraal te stellen. Kortom de ouders, het onderwijs en het vrijetijdsgebeuren zijn belangrijke opvoedingspartners. Deze partners hebben tot taak de pedagogische vraag te ontdekken, te lezen en te interpreteren en er een adequaat antwoord op te formuleren.

Om dit te realiseren is het belangrijk dat deze opvoedingsverantwoordelijken samenwerken. Binnen de school laten we het gezin niet los. We brengen de brede omgeving van het kind binnen. De buurt maakt een wezenlijk deel uit van de school.

De IQRA-school vertrekt vanuit de krachten van de ouders, versterkt hen en geeft hen de nodige bagage mee om de schoolloopbaan van hun kinderen optimaal te kunnen ondersteunen. De pedagogische relatie (kind, ouders, school, IQRA-leerkrachten) is cruciaal. De kracht van IQRA betekent dat kinderen en ouders zichzelf kunnen zijn. Er is een open relatie tussen het kind, hun ouders en de leerkrachten. Zij hebben respect voor, en vertrouwen, in elkaar.